KLUB ŁĄCZNOŚCI 

Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców

Klub SP9PGB mieści się w Centrum Kultury, Promocji Turystyki

i Sportu w Makowie Podhalańskim.

Stowarzyszenie BGK i tym samym Klub Łączności BGK ma na celu propagowanie Obszaru Babiej Góry, BPN, Gmin Babiogórskich i Beskidu Makowskiego wśród krótkofalowców w kraju i na świecie.
Pozwolenie Radiowe URT nr 103/K/KR/01 od 01.06.2001r.
Klub przyznaje do "Babia Góra - Award"10 pkt na KF i 12 pkt na UKF.
Prezes Klubu Łączności BGK - SP9PGB
i 1 Op. odpowiedzialny:
StanisławZadora - SP9MRY.
Op. odpowiedzialny:
Jan Cholewa - SP9DST.
Op. odpowiedzialny:
Stansław Kowalcze - SP9SVD.

Pozostali operatorzy-członkawie klubu SP9PGB:W poprzednim okresie przez ponad cztery lata , z dużymi trudnościami lokalizacyjnymi (włamanie i dewastacja pomieszczenia, zalanie wodą w 1997r. i sprzeciwy lokatorów) istniał w naszej miejscowości Harcerski Klub Łączności SP9ZGN. Ta sytuacja spowodowała póżniejsze przeniesienie klubu do schroniska "Azymut", a w 2000r. ostateczne zabranie tego klubu do Suchej Beskidzkiej.
Powstanie klubu SP9PGB: W styczniu 2001r. Zarząd Stowarzyszenia Babiogórskej Grupy Krótkofalowców i stniejący w Makowie Podhalańskim od 1997r. podjął decyzję o powołaniu własnego Klubu Łączności. Został on zarejestrowany w OT PZK w Krakowie na ul. Basztowej. Rozpoczeliśmy starania o miejsce lokalizacji klubu. Zwróciliśmy się m.in. do Dyrekcji CKPT i S. Pan Dyrektor CKPT i S mgr Zbigniew Kowalski wyraził przychylną akceptację. Otrzymalismy pomieszczenie i możliwość zainstalowania radiostacji, oraz systemu antenowego na dachu budynku.

Prace w pomieszczeniu klubowym.

Pragniemy za to Serdecznie Podziękować Dyrekcji CKPT i S, jak również za wydrukowanie kart QSL - potwierdzających łączności z Makowem Podhalańskim. Krótkofalarskie VY TNX !!!


Anteny KŁ BGK SP9PGB:
Anteny naszego klubu w 2001r.

Skromne anteny naszego klubu w 2005r.

W kwietniu 2001r. klub wysłał wniosek i odpowiednie dokumenty do Urzędu Regulacji Telekomunikacji w Krakowie o uzyskanie Pozwolenia Radiowego i przydział znaku wywoławczego. Licencję nadawczą - Amatorskej Służby Radiokamunikacyjnej Kat.1 i znak wywoławczy SP9PGB otrzymaliśmy 1 czerwca 2001r.
Następne miesiące to prace nad adaptacją pomieszczenia do naszych celów, instalacja wyposażenia radiostacji i anten. Niestety sytuacja powodziowa opóżniła te czynności. Prace te zostały wykonane przede wszystkim przez członków klubu mieszkających w Makowie Podhalańskim. Koszty zostały pokryte z naszych prywatnych funduszy. Uzyskaliśmy pomoc, w miarę możliwości od innych członków Stowarzyszenia BGK i krótkofalowców z woj. Małopolskiego. Szczególnie dziękujemy Kol. Jerzemu - SP9FBT z Krakowa, za zorganizowanie akcji pomocowej dla naszego klubu , oraz osobistego przywiezienia zebranego sprzętu do Makowa Podhalańskiego w dniu 09.09.2001r.

W dniu 11 pażdziernika 2001 roku rozpoczeliśmy realizację przeprowadzania pierwszych łączności z pod znaku naszego klubu SP9PGB, w czasie których był obecny zaproszony przez nas Dyrektor CKPT i S. Pierwszą łączność nawiązano w paśmie KF-80 m, ze stacją okolicznościową SP0ZS z op. Henrykiem SP8BJH. Dla operatorów z którymi nawiązano pierwsze łączności na KF i UKF prezes Klubu Łączności BGK - Stanisław SP9MRY- ufundował pamiątkowe nagrody książkowe,

Wyposażenie sprzętowe KŁ BKG SP9PGB:

Stanowisko radiostacji i wyposażenie sprzętowe w 2001r.
Nie posiadaliśmy wtedy na stałe TRX-sa KF, używalismy zestawu terenowego BGK na bazie IC-706, który przynoszony był na zajęcia klubowe. Na UKF był FM-315 z syntezą i przerabiany 12-kanałowy rdf "AP-Radiotelefon" o mocy wyjściowej 35W.

Stanowisko radiostacji i wyposażenie sprzętowe w 2005r.

 
 

W 2003 r. zakupiliśmy z własnych funduszy starszy, wymagają naprawy TRX typu: Uniden 2020. Jest podstawowym trx-sem używanym obecnie w klubie. Na pasmo UKF-2m używany po naprawie i przestrojonego Alinco DR-11C, a na 70 cm ręczny rdf  IC-T7H.
 
 
 
 
 
 

W okresach pracy stacji okolicznościowych klub wspomagany jest sprzętem przywiezionym przez operatorów klubu m.in TRX-sem IC-746.

Karta QSL klubu SP9PGB (projekt SP9MRY).

Karty stacji okolicznościowych KŁ BGK SP9PGB.


SN150HZ - z okazji 150 rocznicy urodzin Hugo Zapałowicza-w 2002 r.

SN0TKB-z okazji 40 Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim-w 2003r.

SN50BPN-z okazji 50 lat Babiogórskiego Parku Narodowego- w 2004 r.

SN100OB-z okazji 100 lat od utworzenia Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Makowie Podhalańskim w 1906r.

SN100SZ-z okazji 100-lecia Schroniska Zapałowicza. 1906-2006.

SP9PGB w terenie Rejonu Babiej Góry.
Kilka foto z naszych ekspedycji radiowych.
Gabloty KŁ BGK SP9PGB w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.


(Informacje z dnia 06.11.2005r.- Stanisław Zadora - SP9MRY)

Do usłyszenia na pasmach !
sbgk@qtc.pl

> WSTECZ <