Babiogórska Grupa Krótkofalowców

jest regionalnym stowarzyszeniem operatorów radiokomunikacyjnej służby amatorskiej .Opiera swoją działalność na zasadach koleżeńskiej przyjaźni krótkofalowców i ich rodzin.

 

Powołana została przez członków założycieli w sierpniu 1997 roku . Inicjatorem był ówczesny (1994-1999) kierownik HKŁ "Babia Góra"-SP9ZGN , kolega SP9MRY - Stanisław Zadora z Makowa Podhalańskiego .

Celem i głównymi założeniami Grupy jest propagowanie rejonu Babiej Góry , Pasma Babiogórskiego i Babiogórskiego Parku Narodowego znajdującego się w Beskidzie Żywieckim, na pasmach amatorskich , wśród krótkofalowców i ich rodzin .

Grupa ma organizować spotkania i ekspedycje radiowo - turystyczne na terenie Rejonu Babiej Góry t.j. Beskid Żywiecki , Beskid Wysoki , Pasmo Babiogórskie i Jałowieckie , oraz Beskid Makowski . Szczególnie uwzględniając najwyższy szczyt Beskidów "Babią Górę".

Praca przede wszystkim z terenowego QTH na radiostacjach KF i UKF, ze wzniesień górskich i szczytów , dolin rzecznych , oraz z terenów leśnych. Doskonalenie pracy operatorskiej na radiostacjach terenowych i rozwijanie umiejętności nawiązywania łączności w różnych warunkach pogodowych . Połączona z biwakowaniem , poznawaniem beskidzkich okolic i miejscowości .

Organizować i brać udział w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych - w miarę swoich możliwości sprzętowych i zdrowotnych. Grupa współpracuje organizacyjnie z Dyrekcją Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi i Centrum Kultury Promocji Turystyki i Sportu w Makowie Podhalańskim.

Wzorem dla członków Grupy są operatorzy SP9KBH z Żywca ich życie i działalność krótkofalarska , którzy 6 lipca 1957 roku zapoczątkowali nadawanie ze szczytu "Babiej Góry". Byli to m.in. Sylwester Widuch - SP9IQ, Kazimierz Okrzesik - SP9AFX, oraz Antoni Itzeli - SP9LS .

Założycielami Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców są : SP9MRY - Stanisław Zadora (prezes BGK) , SQ9GIA - Marcin Malczewski , SQ9EDQ - Paweł Malczewski i SP9 - 8078 - KR - Wojciech Matuszyk .

Siedzibą , miejscem zjazdów i spotkań organizacyjnych jest

Maków Podhalański - JN99UR.

Adres : Stowarzyszenie BGK-SP9MRY-Stanisław Zadora. Os.1000-lecia 12/24 . 34-220 Maków Podhalański,

oraz Klub Łączności BGK - SP9PGB - CKPT i S - ul. Kościuszki 5. 34-220 Maków Podhalański - POLAND.

>MENU<

  bgkbox@poczta.onet.pl

  (0-48) 0-33 8773 683.