Krótkofalarski Dyplom Okolicznościowy
"Jubileusz 100-lecia Schroniska Zapałowicza". Projekt dyplomu - opr. SP9MRY i SQ9IVL.

REGULAMIN DYPLOMU.Wręczanie dyplomów "Jubileusz 100 lecia Schroniska Zapałowicza" na XIV Spotkaniu Opłatkowym Krótkofalowców w Tenczynie - 13.01.2007r.Dyplomy dla: SP9MRY, oraz SN100SZ i członków KŁ BGK wręcza w imieniu MSK OT PZK Kraków:
(od lewej) SP9MAT i SP9IKN.

Dla SP9DF i SQ9JDO.

Dla SQ9JTO i SQ9LOD.

Dla SP9VRJ i SP9SVD.

Dla SQ9BDB.

Dla SP9KJ.

Dla SP9XUM.

REGULAMIN DYPLOMU "Jubileusz 100 lecia Schroniska Zapałowicza":

Dyplom wdawany jest przez Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców w Krakowie we współpracy z Klubem Łączności Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców w Makowie Podhalańskim.
Celem jest uczczenie 100-lecia tego pierwszego polskiego schroniska w Beskidach Zachodnich.
Aby otrzymać dyplom należy przeprowadzić obowiązkowo QSO ze stacją okolicznościową SN100SZ (via SP9PGB) we wrześniu 2006r. (termin pracy: 01.09-30.09.2006) i min. jedną stacją nadającą ze Schroniska PTTK im. H.Zapałowicza na Markowych Szczawinach pod Babią Górą, lub okolic schroniska czyli z gminy Zawoja w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2006r.
Zalicza się łączności w pasmach KF i UKF, również via przemienniki. Łączności te można będzie również zaliczyć do dyplomu "Babia Góra-Award".
Dyplom dostępny jest także dla SWLs za nasłuch SN100SZ i innej stacji amatorskiej QRV ze schroniska Zapałowicza.
Zgloszenia: wyciąg z logu stacyjnego, adres korespondencyjny operatora, oraz znaczki pocztowe za 7 zł. należy przeslać na adres:
Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK w Krakowie. skr.pocz. 606. 30-960 Kraków-1.
Zapraszamy do lączności i zdobycia pamiątkowego dyplomu.
Regulamin dyplomu został uzgodniony i przyjęty przez MSK, do realizacji. Ogłoszony został w Komunikacie MSK w Krakowie w dn. 18.07.2006r

JUBILEUSZ SCHRONISKA NA MARKOWYCH SZCZAWINACH.
Program obchodów jakie odbyły się w dniach 15,16 i 17 wrzesnia 2006roku.
Piątek 15.09.2006r. Markowe Szczawiny.
13:45 - Zagajenie - Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej.
13:50 - Otwarcie - Prezes Zarządu Głównego PTTK Lech Drożdźiński.
14:00 - Msza Św. - odprawiana przez księdza biskupa Jana Szkodonia.
15:00 - Wmurowanie kamienia węgielnego - Ks. biskup Jan Szkodoń , Prezes ZG PTTK Lech Drożdźyński i Senator Rzeczpospolitej Piotr Boroń.
15:15 - Odnowienie poświęcenia schroniska - Ks. biskup Jan Szkodoń.
15:20 - Krótki rys historyczny schroniska PTTK na Markowych Szczawinach-dyrektor COTG Jerzy Kapłon.
15:35 - Historia Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK na Markowych Szczawinach - kustosz Ośrodka Robert Wosiek.
15:35 - Przedstawienie projektu nowego schroniska: prezes Jerzy Kalarus.
Występ zespołow folkrorystycznych "Juzyna" i "Kicora" z Zawoi.
Sobota 16.09.2006r. Skansen im. Józefa Żaka - Zawoja Markowa.
Seminarium historyczne: Historia turystyki w Beskidzie Wysokim.
11: 00 - Rozpoczęcie seminarium.
Tematyka:
- historia schronisk w Beskidzie Wysokim.
- historia turystyki zorganizowanej w Beskidzie Wysokim.
- Babiogórski Park Narodowy.
- historia Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK na Markowych Szczawinach.
Niedziela 17.09.2006r.- (informacja od ks. Szczepana Gacka SP9VRJ).
12:00 - Msza Św. na szczycie Babiej Góry - Diablaku.


 Informacje dodatkowe BGK:
- w dniach 26 i 27.08.2006r. pracowała ze schroniska na Markowych Szcawinach radiostacja terenowa KF i UKF Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców pod znakami SP9PGB/p , SP9MRY/p i SP9DF/p. Lok.JN99SO.
- Przedstawiciele Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców-SP9PGB i MSK OT PZK Kraków, byli obecni na uroczystościach na Markowych Szcawinach 15.09.2006.W godzinach przedpołudniowych pracowały nasze stacje w paśmie 2m.
- w dn. 16 i 17.09.2006r.  pracowała w pasmach KF i UKF radiostacja terenowa zainstalowana na terenie Skansenu Zawoja Markowa w raz ze stacją Odziału SP9PKZ. Lok.JN99SO.
- 21.10.2006r. praca stacji SP9PGB/p i pod znakami indywidualnymi SP9MRY/p, SQ9FMU/p ze schroniska, przełeczy Brona i szczytu Małej Babiej Góry-Cyla-Lok.JN99SO.
- 04.11.06r. i 16.12.06r. z Zawoi-Centrum-Lok.JN99SP pracowała nasza stacja klubowa SP9PGB/9.


Vy 73!
Prezes SBGK:
Stanisław Zadora-SP9MRY