CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE BABIOGÓRSKIEJ GRUPY KRÓTKOFALOWCÓW

W
MAKOWIE
PODHALAŃSKIM.Z inicjatywy Zapałowicza, założono w Makowie Podhalańskim w 1905 roku "Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego".
W 1997 roku powstaje Stowarzyszenie Babiogórska Grupa Krótkofalowców.

>MENU<