Dyplom za łączności krótkofalarskie z Rejonem Babiej Góry.

Wydawany przez Babiogórską Grupę Krótkofalowców w Makowie Podhalańskim. Award Manager : Stanisław Zadora - SP9MRY.

>Dyplomy otrzymali.<

REGULAMIN DYPLOMU.
(aktualizacja: 30.08.2006r.)
English version

Dyplom wydawany jest przez Babiogórską Grupę Krótkofalowców w Makowie Podhalańskim i Dyrekcję Babiogórskiego Parku Narodowego w celu propagowania tego obszaru Beskidów Zachodnich wśród krótkofalowców. Dyplom o stałej edycji, wydawany od 01.11.2000r.


Do dyplomu zalicza się łączności (nasłuchy) od 5 lipca 1997 roku (data pracy radiostacji okolicznościowej SP0BG z okazji 40-rocznicy pierwszej łączności z Babiej Góry), ze stacjami nadającymi z Rejonu Babiej Góry w pasmach KF lub UKF. Nie zalicza się łączności via przemienniki (wyjątek stanowią niektóre stacje okolicznościowe BGK- jeśli jest to zapowiedziane).


Kwadraty Lokatora Rejonu Babiej Góry(zaliczane do dyplomu):

JN 99 : OQ, PQ, QQ, RQ, SQ, TQ, UQ, SR, TR, UR, UP, QP, RP, SP, TP, UP, RO, SO, TO, UO, SN, TN, UN, SM, TM, UM, TL, UL, i TK.

Ważniejsze miejscowości : Maków Podhalański, Skawica, Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka, Zubrzyca, Bystra Podhalańska-Sidzina, Koszarawa, Jeleśnia, Sucha Beskidzka, Żywiec, Lachowice, Sidzina i Orawka.


Trzeba uzyskaćsumę 65 punktów - liczba lat życia i działalności H.Zapałowicza, twórcy Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Makowie Podhalańskim i prekursora turystyki babiogórskiej. Stacje zagraniczne 35 pkt.

Punkty będą przyznawane w.g. następującego klucza:

Za QSO (nasłuch) ze :

Dodatkowe punkty gdy w/w stacje pracują z terenowego QTH w Rejonie Babiej Góry (.../p, ..../m..../9) : Za QSO (nasłuch)ze :(stacje te mogą dać max 20 pkt. potrzebnych do dyplomu). Punkty otrzymane z różnych lat z tą samą stacją ulegają sumowaniu.

Za zaliczenie wszystkich kwadratów ważniejszych miejscowości i szczytu Babiej Góry - dyplom z wyróżnieniem i nagrodą .
Zgłoszenia na obowiązujących drukach (wykaz QSO). Koszt dyplomu : 7 zł w znaczkach pocztowych - stacje zagraniczne : 4 IRC , które należy przesłać wraz ze zgłoszeniem (wykaz QSO) na adres Award Managera :

SP9MRY- Stanisław Zadora. Os.1000-lecia 12/24. 34-220 Maków Podhalański. - POLAND.

Dyplom jest kolorowy ,o wysokiej jakości druku. Serdecznie zapraszamy do jego zdobycia.

Szatę graficzną dyplomu zaprojektował SP9MRY. Dyplom jest podpisywany przez dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego i Award Managera. Numeracja osobno za łączności KF (wszystkie pasma) i UKF (wszystkie pasma).


Informacje dodatkowe: Za pracę stacji z terenowego QTH (szczyty górskie Rejonu Babiej Góry) na KF puntacja jest większa niż na UKF np. z Diablaka plus 20 pkt.

Członkowie założyciele: SP9MRY, SQ9GIA, SQ9EDQ i SQ9GL (SP9-8078-KR).

Członkowie honorowi: SP9AFX(sk), SP9LS(sk), SP9DF, SP9EH(sk), SP3JHR, SP9GRF, SQ9FMU, SP9DST, DL8BCM, SQ9CYG - (stan na 01.08.2008r.)

Członkowie BGK: SP1JVZ, SP2QVS, SQ5JG, SP6XCF, SQ9FMO, SP9WZD, SQ9CWC, SQ9CXC, SQ9GIK, SP9SVD, SP9RTZ, SQ9CYZ, SQ9BDB, SP9NSP, SP9EMV, SP9BVC, SP9IXZ, SQ9IEP, SQ9IVL, SQ9EJ, SQ9FCF, SQ9FCD, SQ9GEH, SQ9LCX, OK2PZA, SQ9UR(exSQ9EZK), SQ9ZM(do 26.06.2006r.), SQ9JTO, SQ9ITB, SQ9DXT, SQ9ITB, SQ9NRR, SQ9CYY, SQ9JXF, SQ9MCL, oraz nasluchowcy: SP9-8090-KR, SP9-8091-KR, SP9-10028-KR, SP9-10063-KR, SP9-10098-KR i SP9-10064-KR.
(stan na 01.08.2008r.)

Z Rejonu Babiej Góry pracowały nastepujące stacje okolicznościowe (inne) : SP0ZGN w 1996r., SP0BG w 1997r., SP9ZGN z okazji "Dni Ziemi Suskiej 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006".

SN0 EH (od 1-3.05.2002r.) - na KF: 8pkt. na UKF: 10pkt. - Stacja okolicznościowa Pamięci Artura - SP9EH - członka honorowego BGK. (organizatorzy: SQ9GEH i SP9ELP z Krakowa).

Stacje okolicznościowe BGK:
SP0MRY, SQ0GL, SN0BG i SN0BPN w 2000r.,
SN0IEP w 2001r. i w 2002r.,
SN150HZ (od 15.07. do 31.08.2002r.)-stacja wyjątkowo przyznawała 32 pkt. na KF i 36 pkt. na UKF, również via przemienniki,
SN0TKB (od 28.07-03.08.2003r.),
3Z10BDB (przyznawała 2 X ilość pkt na UKF.),
SN50BPN (od 26.07 do 15.08.2004 i pażdziernik, listopad 2004r.) 2 X ilość pkt. na KF i UKF.
SN100OB (od 01.09. do 30.09.2005r.) stacja przyznawała 2 X ilość pkt. na KF i UKF.
SN100SZ (od 01.09. do 30.09.2006r.) stacja przyznawała 2 X ilość pkt. na KF i UKF.
SN50BG (od 01.07. do 31.07.2007r.) stacja przyznawała 2 X ilość pkt. na KF i UKF.

Inne stacje z RBG (stałe QTH): SP9ZGN-Sucha Beskidzka, SP9WUZ - Maków Podhalański (Dolny), SP9XCJ - Sucha Beskidzka, SP9MDZ - Lachowice, SP9QZS-Kojszówka (gmina Maków P.)

Stacje pracujące okresowo z Rejonu Babiej Góry: SQ9ZM/9-Zawoja Przysłop(do 08.2004)-od 2005r.-Stryszawa, SQ5JG/9-Kiczory(w okresie ferii i wakacji), SQ1BVJ/9-Schronisko "Andrzejówka"-Zasypnica/Sucha B.(do 23.03.2004), SQ9LOD/9-Zawoja Lajkonik.

>MENU<